מדיניות ביטול

תנאי הביטול וההרשמה להדרכה
1. הודעת ביטול הרשמה בקורס תיעשה בכתב בלבד למייל הסניף המטפל.
2. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של  נרשמים. החברה רשאית לדחות את מועד הפתיחה לתקופה של עד 30 יום ממועד הפתיחה המקורי.
3. דמי ההרשמה יוחזרו במלואם לנרשם במידה והקורס לא נפתח בתוך 30 יום ממועד הפתיחה המקורי.
4. תנאי החיוב הכספי במקרה של ביטול / הפסקת לימודים הינם כדלקמן:
4.1 ביטול הרשמה לקורס יעשה עד 7 ימי עבודה טרם מועד תחילת הקורס – יזכו את הנרשם בהחזר מלא של התשלום.
4.2 ביטול הרשמה לקורס 6 ימי עבודה או פחות ממועד פתיחת הקורס – יבוצע חיוב מלא ותינתן האפשרות להגיש בקשה ללמידת הקורס במועד אחר, הבקשה תבחן על פי שיקול דעת החברה.
5. יובהר בזאת, כי לא ניתן להקפיא או להשהות השתתפות בקורס, וכן לאחר תחילת הקורס לא ניתן לדחות ההשתתפות למועד אחר.
6. כל הודעה של ביטול הרשמה תעשה בכתב בלבד. מועד הביטול הינו מועד קבלת ההודעה על ידי נציג סניף המעוף.
7. ייתכנו שינויים בלתי צפויים במועדי המפגשים בעקבות תקלות (כגון מחלת מרצה, אירוע חריג ועוד..) במידה ויהיה שינוי כזה, סניף המעוף יודיע על שינוי המועד בהודעת SMS או מייל או בטלפון. הודעה על שיעור ההשלמה תבוצע בנפרד או במעמד ההודעה על דחיית מועד המפגש.
8. במידה ויש צורך בהנגשת הקורס, נבקש לעדכן מראש איזה סוג נגישות נדרשת ואנו נדאג לתאם זאת למעמד ההדרכה.
9. יובהר כי הקורס הינו קורס של אשכול מרכז (המופעל ע"י חברת טימי לעסקים בע"מ) ולא ניתן להמירו בקורס מקביל באשכול אחר של מעוף.

בברכה,
צוות מעוף
תודה על פנייתכם למעוף מרכז
לקוח/ה יקר/ה,

תודה על פנייתך! 
נשוב אליך בהקדם.

בברכה,
צוות מעוף מרכז