להיות מוזיקאי ולהרוויח - בוקר

מחיר 500 ש"ח

לסיום התהליך יש להשלים את הפרטים הבאים

על פי התקנון, ניתנות הטבות ייחודיות לאוכלוסיות מסוימות, אני הח"מ מצהיר/ה כי אני נמנה על אחת האוכלוסיות כפי שהן מפורטות בנספח ב' לתקנון שירותי הסיוע:
מאשר/ת קבלת דיוור

אנו לא מקבלים תשלום מעסקאות המבוצעות בכרטיסי אמריקן אקספרס או דיינרס

Tranzila © טרנזילה שירותי סליקה באינטרנט - כל הזכויות שמורות